Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
  bulgarian   english  
Потребителско меню []
Име
Парола
Категории []

Статии за Помощ

Как да продавате

За да откриете вашата позиция, просто щракнете върху "Продажба", намиращ се намира на горната навигационна лента. Процесът на продажба е разделен на няколко раздела, а именно:
 1. Избор къде да откриете продажба ( Ако сте регистрирали собствен магазин )

 • Борса

 • Магазин

 • И двете

Ако не сте регистрирали собствен мазагиз в сайта тази стъпка няма да ви се показва!

 1. Избор на категория

 2. Описание на продукта

 3. Настройки на аукциона

 4. Доставка и плащане

 5. Преглед на продажбата

 6. Потвърждение на продажбата

Процесът по откриване на позиция се развива по такъв начин, че ви води от един етап към друг безпроблемно.

Първата част от процеса е да изберете категория, в която искате да откриете продажба. Тя може да се промени по всяко време с помощта на навигазионния бутон „Предишна стъпка“.

Втората стъпка ви дава възможност да изберете тип на прелистване, да въведете заглавие и описание на продукта, който продавате. Можете да използвате пълния текстов редактор и да пишете описания в HTML формат.

Тип на прелистване:

Ако изберете „Пълно прелистване“, във втория етап от процеса за откриване на продажба ще виждате опциите за платени екстри.

Ако изберете „Бързо прелистване“, във втория етап от процеса за откриване на продажба ще виждате само безплатните опции.

Ако изберете „Купи сега“, във втория етап от процеса за откриване на продажба няма да виждате опциите за продажба във формата на търг с наддаване.

Име на продукта:

Тук пишете името, което искате да представя вашия продукт на потребителите.

Описани:

В това поле поставяте информацията за вашиат артикул. За целта използвайте богатия текстов редактор. Можете да създадете шаблони в HTML формат.

Ако имате ваучер код за платените екстри можете да го въведете в полето точно под описанието.

Третата стъпка е е най-обширната в процеса за откриване на продажбата. На този етап можете да зададете следните параметри:

 1. Тип на аукциона:

 • Стандартно

С този тип аукцион можете да продавате само единични бройки от даден артикул

 • Бързо

Този тип на аукциона ви дава възможност да включите в една продажба много артикула от един вид. Например, ако продавате 100 ризи, можете да ги сложите всички в една позиция. Клиентите ще могат да избират колко бройки да купят.

 1. Валута

Можете да изберете предпочитана от вас валута за плащане от купувача.

 1. Брой

Можете да зададете брой на артикулите, които продавате.

 1. Начална цена

Тук въвеждате цената на която се открива аукциона.

 1. Позволи резервация – Платена екстра

Разрешаването на резервационна цена, на практика означава, че артикулът няма да бъде продаден на цена по-ниска от резервираната. Дори да има предложена цена и да има победител в наддаването, продажбата няма да се осъществи, ако цената не е достигнала резервираната цена.

 1. Разрешена максимална цена

Максималната цена ви позволява да настроите сума, на която сте готови да продадете артикулите си. Така например можете да зададете начална цена 1 лев, но дапредложите на заинтересованите да купят артикла на цена 10 лева веднага без да чакат изтичане на времето определено за край на търга. Можете и да зададете тим на търга „Купи сега“ и тогава няма да има наддаване, а това ще е цената на стоката.

 1. Разлика в офертата

Тук може да задавате диапазон между две суми в рамките на които сте готови да продадете артикула си. Например ако зададете цена от 20 до 40, заинтересованите ще могат да купят стоката, ако ви предложат цена в рамките на двете суми. Вие преценявате дали да приемете или да откажете предложената оферта.

 1. Нарастване на наддаването

Избирате дали да използвате предварително зададена стъпка на наддаване или вие да си изберете с колко да нараства сумата пр всяко наддаване.

 1. Особености на продукта – Платени екстри

Такса за Изпъкнала Оферта 0.50$

Такса за Удебелена Оферта 0.50$

Такса за Атрактивни Категории 0.50$

 1. Време за начало

По подразбиране итметката е поставена на Сега. Ако изберете различно време за стартиране на продажбата ще трябва да заплатите ткаса. Тази опция е платена.

 1. Време за край

Принципът на ползване е като при предишната точка.

 1. Частен търг

Позволява да скриете името на участниците в аукциона. Само вие ще ги виждате. Подходяща е за продажба на стоки изискващи повишена конфиденциалност.

 1. Снимки

Можете да слагате до 2 снимки към артикул безплатно. Ако искате да поставите допълнително количество снмки се заплаща такса, Максималния брой снимки е 6.

 1. Медия

Позволява да поставите клип, който да рекламира артикула ви. Клипът трябва да е във формат – avi, mpeg, mov. Поставянето на медиен фаил е платено!

 1. Автоматично прелистване

Можете да задавате до 2 автоматични подновявания на позицията ви. Може да се прелисти автоматично след достигане на времето за край или при продажба на артикула.

 1. Местоположение

В информацията към вашата продажба потребителите ще виждат каде се намирате. Град и държава.

На следващия етап Можете да настроите начините на доставка и плащане.

Избирате по какъв начин ще извършите доставката, кой ще плати за доставката.

Тук избирате и какви методи на разплащане предпочитате.

Следващата стъпка ви предоставя възможността да видите как ще изглежда вашата позиция преди да я публикувате. Ако има необходимост от поправка се върнете до необходимия етап, като използвате бутоните „Предишна стъпка“. Не използвайте буна BACK на вашия барузер!

Ако няма нищо за кригиране натиснете бутона „Прелисти сега“ и в случай, че не използвате платени екстри вече имате стартирана продажа. Ако сте използвали платени екстри ще трябва да натиснете на бутона на PayPal за да заплатите за откриването на аукциона.

Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
Copyright ©2010 Web Design. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the Bid Place - Online auction. Buy and sell here. ТЕРМИНИ и УСЛОВИЯ and Конфиденциалност
Страницата се зареди за 0.038011 секунди